Friday, October 10, 2008

大智度論卷第九十二、九十三卷讀書會

第九十二卷
第九十三卷----------------------------------------------------
時間:2008.10.11 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

1 comment:

達娃拉姆 said...

這天對我而言,是很重要的一堂課,除了書本上的經文外,一堂寶貴的人生體悟課程~ 謝謝k老大和菩薩~ 很多的事物是微小到用高科技顯微鏡都看不到的...用"心"感受就對了:)