Tuesday, October 18, 2016

大寶積經第六十三卷讀書會

第六十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.22(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, October 03, 2016

大寶積經第六十二卷讀書會

第六十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.8(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)