Thursday, December 19, 2013

大般涅槃經第三十六卷讀書會

第三十六卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.12.21 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, December 04, 2013

大般涅槃經第三十五卷讀書會

第三十五卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.12.7 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)