Tuesday, March 26, 2013

大般涅槃經第十八卷讀書會


第十八卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.3.30 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, March 13, 2013

大般涅槃經第十七卷讀書會


第十七卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.3.16 (四) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)