Tuesday, October 29, 2019

雜阿含經第十六卷讀書會

第十六卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2019.11.2 (六)14 :00 - 18:00


地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, October 14, 2019

雜阿含經第十五卷讀書會

第十五卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2019.10.19 (六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)