Tuesday, August 20, 2019

雜阿含經第十二卷讀書會

第十二卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2019.8.24 (六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, August 05, 2019

雜阿含經第十一卷讀書會

第十一卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2019.8.10 (六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)