Wednesday, June 27, 2012

華嚴經第八十卷完結篇讀書會


80卷連結
--------------------------------------------------
時間:2012.6.30 (六) 14:00 - 18:00
地點:宿囍 Backpacker 台南市樹林街二段328巷10號

Wednesday, June 13, 2012

華嚴經第七十九卷讀書會


79卷連結
--------------------------------------------------
時間:2012.6.16 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)