Tuesday, December 22, 2015

大寶積經第四十二卷讀書會

第四十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.12.26(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, December 08, 2015

大寶積經第四十一卷讀書會

第四十一卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.12.12(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)