Wednesday, May 27, 2020

雜阿含經第三十、三十一卷讀書會

842經~904經
第三十卷經文,第三十一卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2020.5.30(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, May 12, 2020

雜阿含經第二十九、三十卷讀書會

813經~841經
第二十九卷經文,第三十卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2020.5.16(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)