Tuesday, June 26, 2018

大寶積經第一百零九卷讀書會

第一百零九卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2018.6.30(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, June 11, 2018

大寶積經第一百零八卷讀書會

第一百零八卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2018.6.16(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)