Monday, August 20, 2018

大寶積經第一百一十三卷讀書會

第一百一十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2018.8.25(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, August 06, 2018

大寶積經第一百一十二卷讀書會

第一百一十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2018.8.11(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)