Wednesday, May 20, 2015

大寶積經第二十八卷讀書會

第二十八卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.5.23(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, May 05, 2015

大寶積經第二十七卷讀書會

第二十七卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.5.9(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)