Tuesday, May 21, 2013

大般涅槃經第二十二卷讀書會


第二十二卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.5.25 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, May 07, 2013

大般涅槃經第二十一卷讀書會


第二十一卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.5.11 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)