Tuesday, July 21, 2015

大寶積經第三十二卷讀書會

第三十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.7.25(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, July 08, 2015

大寶積經第三十一卷讀書會

第三十一卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2015.7.11(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)