Monday, October 23, 2017

大寶積經第九十三卷讀書會

第九十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.28(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, October 11, 2017

大寶積經第九十二卷讀書會

第九十二卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2016.10.14(六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)