Wednesday, March 25, 2009

華嚴經第六卷讀書會

此卷大莊嚴,整個華藏世界正式引入展開,大家要好好唸啊!
----------------------------------------------------
時間:2009.3.28 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, March 11, 2009

華嚴經第五卷讀書會

因為還是不斷有新人加入,我們還是慢慢看好了,進度不是問題,這次就看一卷吧,這卷都是大菩薩說話,主角之一的普賢也出場囉
----------------------------------------------------
時間:2009.3.14 (六) 14:00 - 18:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)