Tuesday, February 19, 2013

大般涅槃經第十六卷讀書會


第十六卷連結
-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.2.28 (四) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Thursday, February 14, 2013

大般涅槃經第十五卷讀書會


第十五卷連結

-------------------------------------------------------------------------
時間:2013.2.16 (六) 14:00 - 16:00
地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)