Tuesday, November 10, 2020

雜阿含經第四十一卷讀書會

1121經~1144經

第四十一卷經文

-------------------------------------------------------------------------

時間:2020.11.14(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, October 27, 2020

雜阿含經第四十卷讀書會

 1104經~1120經

第四十卷經文

-------------------------------------------------------------------------

時間:2020.10.31(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Monday, October 12, 2020

雜阿含經第三十九卷讀書會

1081經~1103經

第三十九卷經文

-------------------------------------------------------------------------

時間:2020.10.17(六)16 :00 - 20:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, September 15, 2020

雜阿含經第三十八卷讀書會

 1062經~1080經


第三十八卷經文


-------------------------------------------------------------------------


時間:2020.9.19(六)14 :00 - 18:00


地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, September 01, 2020

雜阿含經第三十七卷讀書會

1023經~1061經

第三十六卷經文

-------------------------------------------------------------------------

時間:2020.9.5(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, August 18, 2020

雜阿含經第三十六卷讀書會

 993經~1022經

第三十六卷經文


-------------------------------------------------------------------------

時間:2020.8.22(六)14 :00 - 18:00


地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, August 04, 2020

雜阿含經第三十五卷讀書會

970經~992經
第三十五卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2020.8.8(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, July 21, 2020

雜阿含經第三十四卷讀書會

940經~969經
第三十四卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2020.7.25(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Tuesday, June 09, 2020

雜阿含經第三十三卷讀書會

919經~939經
第三十三卷經文

-------------------------------------------------------------------------
時間:2020.7.11(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)

Wednesday, May 27, 2020

雜阿含經第三十、三十一卷讀書會

842經~904經
第三十卷經文,第三十一卷經文
 -------------------------------------------------------------------------
時間:2020.5.30(六)14 :00 - 18:00

地點:台北市紹興北街23-1號8樓(善導寺站6號出口)